Kemi og bioteknologi - ingeniør


Kemi og bioteknologi, ingeniør ved Aarhus Universitet

Kemi og bioteknologi handler som ingeniørdiscipliner om at sætte den kemiske og biologiske videnskab i spil uden for laboratoriet til at løse konkrete problemstillinger inden for en lang række forskellige anvendelsesområder. Kemiske og biologiske teknologier har igennem de seneste år accelereret udviklingen af for eksempel nye materialer, brændstoffer, fødevarer og medicin. Også i de kommende år vil kemi- og bioteknologiingeniør få en stor opgave i at lede de innovationsprocesser, der skal føre til nye fremskridt og teknologiske innovationer.

Man kan ikke spå om fremtiden, men du kan være temmelig sikker på, at du sammen med den øvrige unge generation af kemi- og bioteknologiingeniører kommer til at sætte et afgørende fingeraftryk i både videnskabshistorien og historien om de vestlige samfunds udvikling. I løbet af din uddannelse bliver du rustet til at arbejde professionelt som ingeniør med design, syntese, analyse og kontrol af kemiske reaktioner og biologiske processer. Du får en dyb teoretisk indsigt i molekylære, mikrobielle og enzymatiske forhold, og du lærer at udvikle nye teknologier.

Når klassisk naturvidenskab møder ingeniørvidenskab

Når du læser til kemi- eller bioteknologiingeniør får du med andre ord en solid videnskabelig ballast – men med et fokus på, hvordan du kan bruge din viden til at skabe nye produkter og mere effektive og renere produktionsprocesser. Du vil helt sikkert blive overrasket over, hvor nyttig din viden er, og at det grundlæggende set er de samme ingeniørmæssige udfordringer, du møder, når du skal designe antistoffer til behandling af allergi, og når du skal fremstille nye enzymer til fødevarer. En del af din undervisning foregår på universitetets sciencefag, og her får du den nødvendige faglige indsigt i matematik, kemi og biologi. Derudover har du selvfølgelig en overvægt af ingeniørvidenskabelig undervisning, hvor du lærer om det udstyr og de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om kemi og biologi i en industriel sammenhæng. Aarhus Universitet har investeret i nye faciliteter til ingeniørstuderende, og du har derfor adgang til moderne laboratorier med udstyr, der gør det muligt for dig at arbejde med projekter på et højt akademisk niveau

Fra Uni til internationalt arbejdsmarked

Universitetets ingeniøruddannelser har en lang tradition for at samarbejde med erhvervslivet, og som studerende kommer du til at afprøve din teoretiske viden i mange forskellige typer af projekter med virksomheder. Det kan være store globale koncerner eller små teknologidrevne start-ups, og du kan vælge at specialisere dig inden for et enkelt område eller flere. Måske drømmer du om at arbejde med DNA-teknologi, drikkevand, bekæmpelse af forurening, udvikling af nye fødevarer, diagnostik af sygdomme, smart medicin, nye energiteknologier eller noget helt andet. Uanset hvad, vil det komme dig til gavn, at du er vant til at kombinere en teoretisk og eksperimentel tilgang til at løse problemer med blik for, hvad der er økonomisk rentabelt og miljømæssigt forsvarligt. Som færdiguddannet ingeniør kan du forvente at have en skarp kompetenceprofil, der matcher innovationsbehovene i forskellige typer af virksomheder. Fra dag ét i dit første ingeniørjob vil du være trænet i at arbejde professionelt med projekt- og teknologiledelse på tværs af fagligheder, og det vil give dig en høj grad af konkurrencedygtighed i Danmark og internationalt i alle relevante brancher.

Tæt på forskningsmiljøerne

Ingeniørstuderende på universitetet har gode muligheder for at bidrage til forskningsarbejde inden for bioteknologi og kemi. Det åbner dørene for dig, hvis du vil følge en videnskabelig karrieresti, og det kan være med til hele tiden at udfordre dig på kanten af dine evner. Allerede på 1.semester bliver du certificeret, så du kan få adgang til laboratorierne døgnet rundt, og du kan se frem til rigtig mange timer i kittel sammen med dine medstuderende. Aarhus Universitet har særlige forskningsmæssige styrkepositioner inden for blandt andet bæredygtig energi, fremtidens materialer, kræftforskning og forskning i aldring, hvor kemi- og bioteknologien i mange tilfælde smelter sammen.