Elektronik, IT og sundhedsteknologi. AU Engineering.

Elektronik, it og sundhedsteknologi ved Aarhus Universitet

Computerteknologi og elektronik er vigtige byggesten i et velfungerende samfund. Vi møder intelligente systemer hver eneste dag, og digitaliseringen har i løbet af ganske få år fået gennemgribende betydning for det moderne menneskes liv. Det er ikke alting, teknologien påvirker. Men det er meget tæt på. Som ingeniørdiscipliner driver elektronik og computerteknologi udviklingen inden for en lang række andre videnskabelige områder, og nye ingeniører med dette speciale har derfor en historisk stor indflydelse på både universiteternes forskning og virksomhedernes innovation.

Enorme forandringer på vej

To studerende har bygget en robotstyret ultralydsscanner, der gør det muligt for scanningslægerne at gennemføre billeddiagnostiske undersøgelser af patienter, som befinder sig langt væk fra hospitalerne. Klik på billedet og læs om projektet.

Du har sikkert hørt det før: At ingeniører får en nøglerolle i udviklingen af vores samfund. Det kan være som teknisk specialist, eller det kan være som teknologileder og trendspotter. Tænk bare på den smartphone, du har i din lomme. Den er flere tusinde gange hurtigere og mere end 1million gange mindre, end verdens mest avancerede computer var det for blot få årtier siden. Det er et billede, som er med til at forklare, at det er meget mere end et slogan, når vi siger, at ingeniører kan forandre verden. Når du vælger at træde ind på en karrieresti inden for elektronik og computerteknologi, skal du indstille dig på et liv, hvor det du lærer i dag, er gammel viden i morgen. Derfor får du på Aarhus Universitet en uddannelse med en dyb kernefaglighed inden for matematik, fysik og specifikke ingeniørvidenskabelige fag, men du lærer også, hvordan du udnytter din teoretiske viden til hele tiden at forbedre, justere og opfinde nyt. Vi sørger for, at du bliver tunet til at agere og skabe succes på et dramatisk arbejdsmarked, hvor den elektro- og computerteknologiske udvikling kommer til at lægge veletablerede virksomheder i støvet og skabe helt nye markeder

Virksomheders udfordringer i dit pensum

Start-Up Factory er et teknisk innovationsmiljø for studerende. Klik på billedet og læs mere.

En af de særlige fordele ved at læse til ingeniør på Aarhus Universitet er det tætte samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. Som studerende kommer du til at prøve kræfter med virkelige problemstillinger i både små vækstvirksomheder og i veletablerede, globale selskaber. Virksomhedernes udfordringer er en del at dit pensum – i hvert eneste semester. Aarhus har et helt særligt IT-miljø med national brancherekord i vækst i innovation og etablering af start-ups. Store virksomheder som Google og IBM slår sig ned i byen for at være en del af miljøet, og nye virksomheder som for eksempel Uber følger med. Det er en erhvervsudvikling, der er med til at give aarhusianske ingeniørstuderende nogle af landets mest interessante studiecases og studiejobs.

Aarhus har desuden en veludviklet IT-iværksætterkultur, og universitet samarbejder tæt med flere inkubatorer. Som ingeniørstuderende kommer du via dit projektarbejde til at beskæftige dig med at skabe nye teknologiske løsninger, og du vil sandsynligvis opdage, at nogle af dine idéer har et kommercielt potentiale. En del studerende tager patenter og etablerer virksomheder allerede undervejs i studiet, og Aarhus Universitet har måske landets bedste entreprenørskabsmuligheder for ingeniørstuderende. Mulighederne omfatter gratis projektarbejdspladser i iværksættermiljøer, professionel rådgivning om forretningsudvikling, adgang til state-of-the-art laboratorier og forskningsmæssig bistand til teknologijustering. Desuden kan du vælge at bruge et helt semester af din uddannelse til at arbejde fuld tid på et iværksætterprojekt enten alene eller i en gruppe.

Byggesten til det nye intelligenssamfund

Intelligent kontaktlinse skal stoppe grøn stær. Forskere har taget hul på arbejdet med at udvikle en kontaktlinse, der via en lille sensor kan døgnovervåge trykket i øjet og frigive præcise doser af medicin til patienter med grøn stær.

Vores evne til at udvikle små digitale enheder, der kan kommunikere med hinanden, har inden for de seneste år nået et niveau, hvor vi kan aktivere dem i alle de fysiske ting, vi omgiver os med. Som ingeniørstuderende skal du derfor være med til at sige farvel til informationssamfundet og goddag til intelligenssamfundet. På Aarhus Universitet kommer du i stort set alle semestre til at arbejde med problemstillinger, der vedrører digital teknologi. Du lærer helt grundlæggende at designe, udvikle og implementere intelligente funktioner i de apparater og systemer, vi omgiver os med.

Universitetet dækker alle videnskabelige discipliner, og derfor har du både som diplom- og civilingeniørstuderende gode muligheder for at arbejde på tværs af faggrænser og anvendelsesområder. Det kan for bare at nævne få eksempler være inden for sundhed, biomedicin, datalogi eller neurologi. Undervejs i din uddannelse kommer du til at opbygge en unik ingeniørprofil, som kan være med til at forme dit kommende arbejdsliv. Måske drømmer du om at beskæftige dig med robotteknologi, kommunikationsteknologi, energiteknologi, nanoteknologi, rumteknologi, materialeteknologi eller noget helt andet. Pointen er, at din grundviden om, hvordan elektroner opfører sig og om, hvordan man programmerer og udvikler software og computersystemer – den kan du tage med dig i mange forskellige interesse- og karrierespor.

Teknologi til sundhedssektoren

Robot skal undervise handicappede børn. Klik på billedet og læs historien om Tina og Anne Kathrine og robotten Nano.

Inden for området elektronik og computerteknologi har du på Aarhus Universitet mulighed for at vælge ingeniøruddannelser, der retter sig specifikt imod sundhedssektoren. Her får du både en klassisk elektro- og computerteknologisk ingeniørfaglighed, men du kommer også til at have sundhedsvidenskabelige fag. Sundhedsteknologi har et enormt stort vækstpotentiale, og ingeniører vil i de kommende år få en nøglerolle i blandt andet udviklingen af ny teknologi til diagnostik og behandling af sygdomme, ny medicin og medicinske hjælpemidler samt nye IT-systemer til sygehuse. Som ingeniørstuderende kan du se frem til et tæt samarbejde med læger og forskere på Aarhus Universitetshospital omkring projekter og teknologiudvikling. Det sikrer dig en uddannelse, hvor du som færdig ingeniør allerede har et indgående kendskab til sundhedssektoren og til de eksisterende forskningsmiljøer.