Civilingeniør­ på Aarhus Universitet

Aarhus Universitets 5-årige civilingeniøruddannelse er en forskningsbaseret teknisk og naturvidenskabelig uddannelse for den ambitiøse og dedikerede studerende. Det er for dig, der ønsker en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau med solide erhvervs- og forskningsrettede kompetencer. Uddannelsen starter med den 3-årige teknisk-naturvidenskabelige grunduddannelse (bachelor), som automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse, som giver dig den beskyttede titel af civilingeniør (cand.polyt.).

Civilingeniører er frontløbere i den teknologiske revolution og har siden industrialiseringen været dem, der med baggrund i en massiv teknisk indsigt og dyb teoretisk forståelse har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Som civilingeniør bliver du derfor i stand til at analysere og løse komplicerede tekniske problemstilling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Under uddannelsen vil alle dine undervisere selv være forskere på et højt internationalt niveau, og du kommer derfor helt tæt på den nyeste teknologi, det nyeste udstyr og den nyeste viden inden for hvert enkelt fagområde.

Civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet


Civilingeniør (bachelordelen 3 år)


*Nye civilingeniøruddannelser med studiestart sommer 2019

Mød de civilingeniørstuderende på Aarhus Universitet


Herunder kan du møde nogle af de nuværende og tidligere civilingeniørstuderende, og nederst på siden kan du se eksempler på, hvordan forskere på Institut for Ingeniørvidenskab arbejder sammen med de civilingeniørstuderende.


Forskning inden for ingeniørområdet

Civilingeniørstuderende har ofte et tæt samarbejde med forskerne og er en del af de forskellige forskningsprojekter på Institut for Ingeniørsvidenskab. Her kan du se eksempler på forskning inden for ingeniørområdet: