Find studievejleder på ingeniørområdet på Aarhus Universitet

Generel studievejledning

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende. 

Faglig studievejledning diplomingeniør og civilingeniør (bachelor og kandidat)

Ønsker du vejledning specifikt rettet mod en af ingeniøruddannelserne fx om studiets opbygning, hvilke kurser/fag man skal følge, eksamen, merit eller lignende, kan du kontakte en faglig vejleder.

Se oversigt over vejledere nedenfor:

Generel studievejledning
Diplomingeniør, Navitas

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Generel studievejledning
Diplomingeniør, Katrinebjerg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Generel studievejledning
Civilingeniør (bachelor og kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder diplomingeniør Maskinteknik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder civilingeniør Mekanik (kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder diplomingeniør Bygning og Bygningsteknik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder civilingeniør Byggeri (kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder civilingeniør Teknisk geologi (kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder Adgangskursus til diplomingeniør og supplering

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Træffes: Tirsdag kl. 9.30-12.30 eller efter aftale.


Faglig vejleder diplomingeniør Kemi, Bioteknologi og Kemi & fødevareteknologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglige vejledere træffes efter aftale - email: studievejledning.bioteknologiogkemi@ase.au.dk

Faglig vejleder Civilingeniør (bachelor) Bioteknologi og Kemiteknologi, Civilingeniør (kandidat) Kemi og bioteknologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder diplomingeniør Sundhedsteknologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder civilingeniør Biomedicinsk teknik/teknologi (kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder diplomingeniør Elektronik (Aarhus), IKT og Elektrisk energiteknologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder diplomingeniør Elektronik (Herning)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Faglig vejleder civilingeniør Computerteknologi og Elektroteknologi (kandidat)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.