Find studievejleder på ingeniørområdet

Generel studievejledning

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende. 

Faglig studievejledning diplomingeniør og civilingeniør (bachelor og kandidat)

Ønsker du vejledning specifikt rettet mod en af ingeniøruddannelserne fx om studiets opbygning, hvilke kurser/fag man skal følge, eksamen, merit eller lignende, kan du kontakte en faglig vejleder.

Se oversigt over vejledere nedenfor:

Generel studievejledning på diplomingeniøruddannelserne

Navitas

Birgitte Castenskjold Viborg

Leder af studievejledningenIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Bygning
 • Bygningsdesign

Navitas

Stine Marie Skou Nielsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Maskinteknik
 • Adgangskursus
 • Supplering

Katrinebjerg

Anne-Mette Mikkelsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Elektronik
 • IKT
 • Elektrisk energiteknologi
 • Sundhedsteknologi


Generel studievejledning på civilingeniøruddannelserne

Navitas og Katrinebjerg

Lærke Færch Ussing

Administrationscenter ST - Vejledning og studieinformation, ST
M
H bygn. 1522, 116
P +4522619885

Civilingeniør (bachelor) uddannelser:

 • Bioteknologi
 • Kemiteknologi

Civilingeniør (kandidat) uddannelser:

 • Biomedicinsk teknologi/teknik
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Mekanik