Find studievejleder på ingeniørområdet

Generel studievejledning

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende. 

Faglig studievejledning diplomingeniør og civilingeniør (bachelor og kandidat)

Ønsker du vejledning specifikt rettet mod en af ingeniøruddannelserne fx om studiets opbygning, hvilke kurser/fag man skal følge, eksamen, merit eller lignende, kan du kontakte en faglig vejleder.

Se oversigt over vejledere nedenfor:

Generel studievejledning på diplomingeniøruddannelserne

Navitas

Birgitte Castenskjold Viborg

Leder af studievejledningenIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Bygning
 • Bygningsdesign

Navitas

Stine Marie Skou Nielsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Maskinteknik
 • Adgangskursus
 • Supplering

Katrinebjerg

Anne-Mette Mikkelsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Diplomingeniøruddannelser:

 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Elektronik
 • IKT
 • Elektrisk energiteknologi
 • Sundhedsteknologi


Generel studievejledning på civilingeniøruddannelserne

Navitas og Katrinebjerg

Lærke Færch Ussing

Administrationscenter ST - Vejledning og studieinformation, ST
M
H bygn. 1522, 116
P +4522619885

Civilingeniør (bachelor) uddannelser:

 • Bioteknologi
 • Kemiteknologi

Civilingeniør (kandidat) uddannelser:

 • Biomedicinsk teknologi/teknik
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Mekanik

Faglig vejleder diplomingeniør Maskinteknik

Jesper Sejersen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign

Faglig vejleder civilingeniør Mekanik (kandidat)

Lars Erik Bräuner

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Mechanics of Materials

Faglig vejleder diplomingeniør Bygning og Bygningsteknik

Poul Kring Jakobsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Konstruktion og geoteknik

Faglig vejleder civilingeniør Byggeri (kandidat)

Lars German Hagsten

IngeniørdocentIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Konstruktion og geoteknik

Faglig vejleder civilingeniør Teknisk geologi (kandidat)

Ole Rønø Clausen

LektorInstitut for Geoscience
M
H bygn. 1671, 319
P +4587156385
P +4540342587

Faglig vejleder Adgangskursus til diplomingeniør og supplering

Stine Marie Skou Nielsen

StudievejlederIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Studievejledning

Faglig vejleder diplomingeniør Kemi, Bioteknologi og Kemi & fødevareteknologi

Jeanette Marianne D Bennedsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Bioprocesteknologi

Tine Yding Wolff

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Bioprocesteknologi

Faglige vejledere træffes efter aftale - email: studievejledning.bioteknologiogkemi@ase.au.dk

Faglig vejleder Civilingeniør (bachelor) Bioteknologi og Kemiteknologi, Civilingeniør (kandidat) Kemi og bioteknologi

Maibritt Hjorth

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Manure Technology and Biogas

Faglig vejleder diplomingeniør Sundhedsteknologi

Lene Häuser Petersen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Software Engineering

Faglig vejleder civilingeniør Biomedicinsk teknik/teknologi (kandidat)

Peter Johansen

LektorInstitut for Ingeniørvidenskab - Biomedical Engineering

Faglig vejleder diplomingeniør Elektronik (Aarhus), IKT og Elektrisk energiteknologi

Henrik Olsen

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Indlejrede systemer

Faglig vejleder diplomingeniør Elektronik (Herning)

Henning Slavensky

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Elektronik, Herning
M
H bygn. 3120
P +4587166954
P +4552177680

Faglig vejleder civilingeniør Computerteknologi og Elektroteknologi (kandidat)

Henrik Karstoft

IngeniørdocentInstitut for Ingeniørvidenskab - Signal Processing