Adgangskvotienter diplomingeniøruddannelserne

Adgangskvotienter diplomingeniør AU

Sommer 2015 

Vinter 2015 

Bioteknologi 8,28,2
Kemi8,58,5
Bygning6,06,0
Bygningsdesign8,68,6
Maskinteknik7,97,9
Elektronik6,56,5
IKT2,62,6
Elektrisk energiteknologi5,05,0
Sundhedsteknologi8,88,8

 

Vinterstart bygning, bygningsdesign, maskinteknik, elektronik, IKT og elektrisk energiteknologi: alle optagne