UngeEvent - se ingeniørlaboratorierne på Katrinebjerg

Besøg ingeniørlaboratorierne på Finlandsgade 22 

Kom med din klasse på besøg i laboratoriene hos AU Engineering før eller efter jeres deltagelse i Engineer The Future UngeEvent. Her vil I se eksempler på, hvordan IT og energiteknologi bidrager til innovative løsninger på fremtidens klima- og bæredygtighedsudfordringer, og I vil kunne høre mere om vores uddannelser indenfor feltet.

Det foregår på adressen: Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N

Engineer the Future UngeEvent afholdes den 20. og 21. august 2017

Der er et begrænset antal pladser, og vi vil derfor gerne have din tilmelding senest d. 9. august. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Besøget varer ca. 1 - 1 1/2 time. Tidspunkt og varighed aftales nærmere i forbindelse med tilmelding. 

Du tilmelder din klasse ved at sende en mail til studievejleder, Anne-Mette Mikkelsen: amm@ase.au.dk. 

Husk at oplyse antal elever i mailen, samt hvilken skole I kommer fra.

Vi glæder os til at se jer!

Find vej til Finlandsgade

Finlandsgade 22
Katrinebjerg
8200 Aarhus N