Erhvervspraktik på ingeniørhøjskolen

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, har du mulighed for at komme i erhvervspraktik på Ingeniørhøjskolen. Erhvervspraktikken strækker sig over fire dage fra mandag til torsdag. I løbet af perioden får du mulighed for at snuse til, hvad ingeniørfaget består af, og hvad det vil sige at læse til ingeniør. 

Undervejs stifter du bekendtskab med alle vores ni diplomingeniørstudieretninger: Bygningsdesign, Bygning, Maskinteknik, Elektronik, Elektrisk energiteknologi, Informations- og kommunikationsteknologi(IKT), Bioteknologi, Kemi og Sundhedsteknologi. Du kommer hver dag til at arbejde med praktiske opgaver, der knytter sig til de forskellige ingeniørretninger.

Praktikperioder

Der er mulighed for praktik i uge 39 og uge 46. Vi har plads til ca. 30 elever i hver praktikperiode.

Program

» Se et foreløbigt program her

Ansøgning

Din ansøgning kan sendes direkte til Ingeniørhøjskolen(se nedenfor) eller via din UU-vejleder. Husk at begrunde,hvorfor du gerne vil i erhvervspraktik på Ingeniørhøjskolen.  

Ansøgningsskemaet sendes til:

Birgitte Viborg pr. mail: biv@ase.au.dk

Skemaet kan også sendes pr. brev til:
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 
8000 Aarhus C
Att: Birgitte Viborg, lok 03.095

Ansøgningsfrist

Fredag i uge 36 (hvis du vil i praktik i uge 39) - du får svar pr. mail i uge 37
Fredag i uge 43 (hvis du vil i praktik i uge 46) - du får svar pr. mail i uge 44

NB: Vi kan ikke på forhånd svare på, om du får en plads - det ved vi først i henholdsvis uge 37 og 44.

Yderligere oplysninger

Kontakt studievejleder Birgitte Viborg, tlf. 4189 3140 eller studievejleder Anne-Mette Mikkelsen, tlf. 4189 3257