Mentorordning

Del ud af din erfaring og hjælp studerende på vej

I mentorordningen etablerer vi grupper med 3-4 diplomingeniørstuderende og en mentor i form af en færdiguddannet ingeniør indenfor samme fagområde.

Som mentor kan du være med til at give de ingeniørstuderende et mere konkret indblik i hverdagen som ingeniør og hjælpe dem til at blive mere afklarede omkring deres valg af fag og karriereretning.  Indtil nu har mere end 300 studerende deltaget i ordningen og mange melder tilbage, at mentorordningen har gjort dem mere motiverede for studiet, og fået dem til at føle sig bedre rustede til deres fremtidige karriere.

Om forløbet

Mentorordningen omfatter primært studerende fra 3-4. semester på alle studieretninger. Mentorer og studerende mødes første gang hvert år i september og herefter fortsætter ordningen frem til april. Der arrangeres fælles opstart og afslutning, men derudover planlægges de fleste møder i de enkelte grupper, så der er stor fleksibilitet i forhold til hvornår man mødes. Dermed er det også forskelligt, hvor mange møder de enkelte grupper holder, men det typiske er ca. en gang om måneden. 

Du får ikke løn - men du får så meget andet

Når vi spørger vores mentorer om deres udbytte, fremhæver de først og fremmest glæden ved at lære en flok studerende at kende og hjælpe dem godt på vej. Nogle nævner også, at forløbet har givet dem ny indsigt i deres eget karriereforløb. Derudover er mentorordningen selvfølgelig en oplagt mulighed for at udbygge dit netværk og præsentere din virksomhed for de studerende, og der er mange eksempler på, at begge parter har glæde af det netværk, der bliver skabt via mentorordningen.

Vil du være mentor?

Vi står netop nu og mangler mentorer til næste års mentorordning! Har du lyst til at være mentor for en gruppe studerende, kan du tilmelde dig via linket nedenfor.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne-Mette Mikkelsen, amm@ase.au.dk / tlf. 41893257 eller du kan læse om ordningen i vores håndbog.


Links

Håndbog for mentorer og mentees som pdf 

Tilmeld dig som mentor