Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknik- og teknologidag for gymnasielærere

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet inviterer til gymnasielærerdag i teknologi og teknik onsdag den 7. november 2018.  Programmet spænder over forskellige temaer, der kan give inspiration til undervisningen i gymnasiet.  Lokale fastlægges en måned før arrangementet.


Program - 7. november 2018

Kl. 09.00-09.15  

Velkomst og kaffe


Kl. 09.15-12.30

Bæredygtighed og indeklima
v. Kasper Lynge, udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Unviersitet

Kasper Lynge vil fortælle om, hvordan en bæredygtig tankegang præger arbejdet med boligudvikling.

Hvorfor har vi egentlig bygninger? Tidligere var det for at beskytte os mod rovdyr og fjender, der ville slå os ihjel og stjæle vores ting. I dag bør en bygnings primære funktion være at sikre, at vi kan lave det, vi skal, bedst muligt. Man tænker ofte på bygninger som noget, der bare er der. Men bygninger påvirker jorden og menneskene mere, end vi forstiller os. Kasper Lynge har blandt andet har forsket i, hvordan indeklima påvirker skolebørns indlæringsevne og produktiviteten hos kontorpersonale.

Mobilapplikationer
v. Kasper Løvborg Jensen, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

"Mobilapplikationer” er stadig en at de primære grænseflader til meget af den teknologi, vi bruger i dagligdagen - ikke mindst for de studerende. I denne session kigger vi på kernefunktionaliteter og udvikling af mobilapplikationer med moderne frameworks -eksemplificeret ved Android, som er opensource med gode og gratis værktøjer. Få idéer til jeres egne apps og en guide til hurtigt at komme i gang med udviklingen eller inddragelse i undervisningen"

Fødevareteknologi
v. Bo Spange Sørensen, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Hvordan bruger den moderne fødevaresektor ingredienser, og hvilken teknologi ligger bag. Få et indblik i konkrete cases omkring brug af enzymer og emulgatorer. Og hør lidt om den nye diplomingeniøruddannelse i kemi- og fødevareteknologi.


Kl. 12.30-13.15 Frokost


Kl. 13.15-15.50

Udvikling af personlige kompetencer
v. Jane Flarup, lektor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Hvad er du god til, og hvad er dine styrker? Hvordan bidrager du til teamet? Hvad motiveres du af? Insights Discovery preference profile er et værktøj, som vi bruger på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet til at sammensætte teams og til at lære de studerende at kende sig selv og hinanden. Teorien bag hviler på den jungianske dualisme: indadvendt vs udadvendt; opgavefokus vs følelsesfokus. Oplægget præsenterer Insights i en kort version, og der vil være en øvelse, hvor deltagerne kan ’teste sig selv’ og deres farver. Derudover vil vi kort forklare, hvordan Insights indgår på Ingeniørhøjskolen som en del af en række trivselsfremmende værktøjer for de studerende. Jane Flarup har i flere år forsket i Insights og andre redskaber, som styrker de studerendes robusthed, trivsel og glæde ved at gå på universitetet, og hun underviser på flere af ingeniøruddannelser i disse humanistiske fag.

Kaffe og kage

 

Sidste nyt fra fagkonsulenten
v. Bjørn René Rasmussen, Undervisningsministeriet

Bjørn vil bl.a. tale om digital dannelse i forhold til teknologi og teknikfaget og det nye teknikfag digital design og udvikling.

 

Nyt optagelsessystem for kvote 2 ansøgere (test dine egne kompetencer)
v. Claus Glavind, Uddannelsesleder, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Fra sommeroptaget 2019 har AU ændret optagelsesbetingelserne for kvote 2 ansøgerne. Der indføres en optagelsesprøve kombineret med en forventningsafstemning, som består i en konkret introduktion til den enkelte uddannelse. Hør mere om optagelsesprøven og de forskellige kompetencer.

 

Nye tilbud til gymnasierne
v. Hans Jørgen Hansen, Chefkonsulent, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Hans Jørgen vil fortælle om de forskellige tilbud og redegøre for erfaringerne fra et tværfagligt undervisningsforløb med Egå Gymnasium.


Kl. 15.50-16.00 Evaluering og afslutning

 

Tilmelding på følgende link: Gymnasielærerdag i teknik og teknologi

 

TEKNIK- OG TEKNOLOGIDAG

Dato: Onsdag den 7. november 2018

Tid: Kl. 09:00-16:00

Sted: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet,
Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus

Det er gratis at deltage. Af hensyn til forplejning vil vi gerne have din tilmelding senest den 1. november:

Kontakt: Hvis du vil vide mere om teknik- og teknologidag er du velkommen til at kontakte Claus Glavind cg@ase.au.dk