Ingeniørområdet ved AU

Au Engineering har hjemme på flere forskellige adresser, bl.a. på Navitas ved Aarhus Havn

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

AU Engineering er forankret i to organisatoriske enheder: Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE). 

Institut for Ingeniørvidenskab

Instituttet blev etableret i 2011 og samler i dag alle forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for det teknisk videnskabelige område. Derudover udbyder instituttet 7 civilingeniøruddannelser, som er kandidatoverbygninger til diplomingeniøruddannelserne. 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen indgik d. 1. januar 2012 en fusion med Aarhus Universitet og samler i dag otte diplomingeniøruddannelser. Uddannelserne er professionsrettede, men har forskningstilknytning og følger en praksisnær studiemodel baseret på et tæt samarbejde med industrien. 

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet har siden dets etablering haft en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Herning, Foulum ved Viborg og Bygholm ved Horsens. 

AU Engineering følger en lokaliseringsstrategi, som indebærer, at både uddannelse og forskning placeres med tilknytning til universitetets øvrige faglige områder, hvor slægtskabet er størst.

Alle aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er beliggende på Finlandsgade, Katrinebjerg i Aarhus samt Herning. Aktiviteterne inden for bygnings- og anlægsteknik samt mekanik og materialeteknologi er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de bynære havnearealer i Aarhus. Alle aktiviteter inden for bio- og kemiteknologi er samlet på Hangøvej og Gustav Wieds Vej.

Disse videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.  

Visionen om flere og bedre ingeniører til erhvervslivet

Denne organisering af ingeniørområdet ved Aarhus Universitet danner ramme om drift og udvikling af ingeniøruddannelser i overensstemmelse med efterspørgslen på markedet, om et forskningsmiljø i stærk vækst og en unik model for erhvervssamarbejde.

AU Engineering (Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen) er forenet i et fælles mål om uddanne flere og bedre ingeniører og bidrage aktivt til en stærkere dansk økonomi.