Ingeniørvidenskabelig forskning på AU

AU Engineering - Ingeniørområdet på Aarhus Universitet

AU Engineering danner ramme om et stærkt anvendelsesorienteret videnmiljø med tætte relationer til industrien og med fokus på værdiskabelse i samfundet.

Mange af forskningsaktiviteterne ved AU Engineering går på tværs af faggrænser og fokuserer på emner, som har bred samfundsmæssig interesse som for eksempel vedvarende energi, medicinsk teknologi, landbrugsteknologi og fødevarer.

Forskningsaktiviteter

Forskningsaktiviteterne er organiseret i fire ingeniørfaglige områder, som du kan læse mere om ved at klikke på de forskellige kasser nedenfor. Bemærk at forskningsaktiviteterne ved AU Engineering er beskrevet på Institut for Ingeniørvidenskabs hjemmeside.

Anvendelsesorienteret forskning
Institut for Ingeniørvidenskab leverer forskning på et højt internationalt niveau og er i front med udviklingen af ny viden og teknologibaserede løsninger. Instituttet danner ramme om et stærkt anvendelsesorienteret videnmiljø med tætte relationer til industrien og med fokus på værdiskabelse i samfundet.

Mange af forskningsaktiviteterne går på tværs af faggrænser og relaterer sig til emner som for eksempel vedvarende energi, medicinsk teknologi, landbrugsteknologi, fødevarer og bioteknologi.

Forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse
Institut for Ingeniørvidenskab har et tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen om at fremme forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse for ingeniørstuderende på alle niveauer, så de opnår en stærk og konkurrencedygtig kompetenceprofil på et globaliseret arbejdsmarked.

Mød forskerne

I denne video præsenterer forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet forskellige forskningsprojekter.