Ingeniørvidenskabelig forskning på AU

AU Engineering - Ingeniørområdet på Aarhus Universitet

AU Engineering danner ramme om et stærkt anvendelsesorienteret videnmiljø med tætte relationer til industrien og med fokus på værdiskabelse i samfundet.

Mange af forsknings- og udviklingsaktiviteterne ved AU Engineering går på tværs af faggrænser og fokuserer på emner, som har bred samfundsmæssig interesse som for eksempel vedvarende energi, medicinsk teknologi, landbrugsteknologi og fødevarer. Bemærk at aktiviteterne ved AU Engineering foregår både på:

Forskningsaktiviteter ved Institut for Ingeniørvidenskab

Forskningsaktiviteterne ved Institut for Ingeniørvidenskab er organiseret i fire ingeniørfaglige områder, som du kan læse mere om ved at klikke på de forskellige kasser nedenfor.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

De anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på Ingeniørhøjskolen er opdelt i fire teknologiske fokusområder. Hvert af de fire områder har aktiviteter, der skal være med til at sikre diplomingeniøruddannelsernes kvalitet og erhvervsrettede fokus.