100 years in pictures

On this page, you'll see photos from Aarhus University's archives showing glimpses of the engineering story in Aarhus.
We don't know the story behind all of the photos, but maybe you do?
If you do, send an email to hs@eng.au.dk with a short caption - remember to write what photo you are referring to.

Help us tell the story

If you have any anecdotes, photos, press clippings or similar material, we would very much appreciate your contribution to the history of engineering in Aarhus.
Please make sure that you are allowed to distribute the photos to us.

Send an email with your photos including captions to hs@eng.au.dk

We also invite you to share photos on the social media with the tags #auingeniør and #yourniversity.

01 Dalgas Avenue i Aarhus, det var her det hele started i 1915
02 Maskinafdelingen, mikroskopbillede af metaloverflade
03 Laboratorieøvelse på stærkstrømsafdelingen
04 Tegneprogrammet Auto-Cad anvendes datamatbaseret ingeniørarbejde
05 Fra det medicoelektroniske laboratorium - et afgangsprojekt under udførelse
06 Stærkstrømsafdelingen - Datamaterne i brug på afdelingen, her ved opgaver i styringsteknik
07 Svagsstrømsafdelingens medicoelektroniklaboratorium
08 Lektor Poul Hansen redegør for prøveopstilling forud for et bøjningsforsøg på en betonbjælke. Maskinafdelingen, tegnestuen
09 Tegnestue på bygningsafdelingen
10 Hovedtavle i biblioteket. Maskinlaboratoriet i sin oprindelige skikkelse på Dalgas Avenue
11 Aarhus Tekniske Bibliotek indrettet i det gamle maskinlaboratorium
12 Svagstrømsafdelingens værksted
42 Maskinafdelingens 25 års jubilæum 1989 - Poul Erik Møllenberg, Orla Søndergaard, S. Sønnichsen, Boris Petersen, Erik Ejersted, Søren Grosen, Laurits Østergaard, Steen Carlsen, Steen Petersen
43 Maskinafdelingens 25 års jubilæum 1989 - Aage Tjørnager, Keld Jensen, Annie Thomsen, Lise M. Sørensen, Ulla Michelsen
44 Maskinafdelingens 25 års jubilæum 1989
45 Maskinafdelingens 25 års jubilæum 1989 - Poul Nyhus Nielsen, Harry Svanhede, K. E. Røggilds, Sv. Sonnichsen
46 1992
47 Materialesamling og klasse
48 Afgangsprojekt på stærkstrøm
49 Maskinlaboratoriet
65 Stærkstrøms tekniske laboratorium
66 Stærkstrøms tekniske laboratorium
67 1983
68 1961-1963 Byggeplads
69 Ved bordet ses Oluf Jacobsen til højre, og længst til venstre med cigaren sidder skolens forstander H.A. Nielsen. Bag H. A. Nielsen ved siden af manden i den hvide kittel ses O. Vogel, den senere leder af maskinteknisk afdeling.
79 Committed to Excellence in 2005
80 Det nye studiekontor på Dalgas Avenue 2006 - nu med skranke
80 Dalgas Avenue 2006
80a Det nye studiekontor 2006 - indvielse
81 Ingerslevsboulevard
82 2003 Luftfoto over Dalgas Avenue og Marselisborg
83 2006 Natur i Teltet fik hvert år besøg af mange børn og unge i festugen. Skoleklasser kom på besøg for at lege med naturvidenskab
84 2008 - Stefan og hans smågrise
96 Undervisning på Dalgas Avenue 2009
97 Første spadestik på Navitas-byggeriet juni 2011
98 Hangøvej 2015
99 Indvielse af Navitas 2014
127 Dalgas Avenue 2, forhallen som den så ud i 2005
128 Dalgas Avenue 2, forhallen som den ser ud i 2015 efter at VUC er flyttet ind
13 Stærkstrømsafdelingens elektromaskinlaboratorium
14 Maskinafdelingens laboratorium
15 Maskinafdelingen - O. Vogel mfl.
16 Opbygning af maskinhallen
17 Svagstrømslaboratorium
22 Jubilæumsskrift Aarhus Teknikum 1995-1965
18 Jubilæumsskrift 1915-1990
19 Aarhus tekniske Skoles filialbygning hvor Teknikum started
20 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum 1990
21 Kort over bygninger på Dalgas Avenue
23
24 Stærkstrømslab.
50
51 S. O. Sjøstrøm
52
53 Laboratorium for forbrændingsmotorer Maskinmesterskolen
54 Sprutten 197I #17. IBM var annoncør i Sprutten, som blev udgivet at studerende ved Aarhus Teknikum i starten af 1970’erne. Her ses en annonce for et nyt typehoved – en teknologi, der banede vej for elektriske skrivemaskiner og for ”at den erfarne skrivedame kunne udnytte sine færdigheder fuldt ud.”
55 Harrys Kælder i starten af 90érne, Jesper Sejersen og Kurt´s Kvintet spiller op til dans
56 Harrys Kælder
57 Laboratorium for elektriske finmålinger
58 Harrys Kælder i starten af 90érne
59 Harrys Kælder i starten af 90érne, Jesper Sejersen og Kurt´s Kvintet spiller op til dans
60 Stærkstrømslaboratorium
61
62 Stærkstrømslaboratorium
63
64 Stærkstrømslaboratorium
85 Undervisning i det store auditorium på Dalgas Avenue
86 Besøg af brintbil i 2006
87 Biomedicinsk teknik - nyt laboratorium 2004
88 Bygningsdesignuddannelsen starter op i 2005
89 Ny kantine
90 Ny kantinebuffet
100 Grundstensnedlæggelse på Katrinebjerg, Finlandsgade 2010
101 Medarbejderhygge på Dalgas Avenue 2006 - Bjarne Andersen, Steffen Kellberg, K.E. Hansen, Henning Hargaard, Jørgen Vedsten mfl.
102 Navitas første spadestik 2011
103 Personalehygge på Dalgas Avenue lokale 529
104 Rejsegilde på Finlandsgade 22, Katrinebjerg
121 Der lytttes... - Studietur i 1972 - besøg i storindustrien
122 Besøg på flodkraftværk - floden Inn
123 Bludenz flodkraftværk - Studietur i 1972 - besøg i storindustrien
124 Studietur i 1972 - besøg i storindustrien
125 Stålværk - Studietur i 1972 - besøg i storindustrien
126 Østrisk stålværk - Studietur i 1972 - besøg i storindustrien
26 1953/1954 Det første svagstrømslaboratorium lå i kælderen under den daværende festsal, som senere blev til kantine. Øverste i højre hjørne ses svagstrømsafdelingens leder Oluf Jacobsen, der senere blev overlærer, afdelingsforstander og rektor. Kay Møller Petersen sidder ved bordet til venstre imellem to medstuderende, Leif Ryelund og Bjarne Klingenberg. De øvrige personer på billedet er medstuderende på 3. semester.
27 Det gamle stærkstrømslaboratorium, som lå til højre for forhallen på Dalgas Avenue, hvor der senere blev indrettet Teknisk Bibliotek. Til højre for midten på billedet står K. Møller Jakobsen og peger på de elektriske maskiner, der står på gulvet. Han var leder af stærkstrømsafdelingen, overlærer og senere afdelingsforstander og rektor. Til venstre for de elektriske maskiner står Henning Kristensen, der underviste i stærkstrømstekniske fag.
28 Uddrag fra specialmagasin maskintekniskafdeling
29 Uddrag fra specialmagasin elektronik og stærkstrøm
30 Uddrag fra specialmagasin bygningsafdelingen
31 Uddrag fra specialmagasin adgangskursus
32 Kantineudvidelse på Dalgas Avenue 2, marts 1989
33 DSR maj 1990
34 DSR maj 1990
35
37 Stærkstrømslaboratorium
38 Stærkstrømslaboratorium
39
40 Maskinhallen 1997
41 1997
70
71
72 Eksamen i "Anlægsteori" på stærkstrøm
72 B. Linaa Jørgensen mfl.
74
75
76
77 Navitas på Aarhus havn, oktober 2015
77a Side 1 af en beretning fra 40'erne (skrevet til AT-nyt, marts 1984) af O.J., (Oluf Jacobsen, rektor fra 1970-?)
77b Side 2 af en beretning fra 40'erne
92 Nye naboer på Fjordsgade - Institut for Idræt og civilingeniørerne flytter ind i nr. 4
93 RUS udvalget byder nye studerende velkommen i 2003
94 Samarbejdsaftale underskrives med Aarhus Maskinmesterskole. Anders Sørensen og Ove Poulsen
95 Gerner sætter de gamle vinduer istand i snedkerværkstedet
105 Uddeling af rundstykker og vand til studerende på 100 års dagen den 2. november 2015
106 Regnestokken blev brugt i undervisningen på Aarhus Teknikum - lang tid før lommeregner og Excel blev indført.
107 Destilationskollonne i maskinlaboratoriet
107a Semesterfest 1972 - Baren bygges op
108 Plakat for semesterfest 1972
109 Semesterfest 1972 hvor Rektors Oluf Jackobsen og afdelingsforstanderen O. Vogel samt fruer er inviteret med
110 O. Vogel og frue til semesterfest - Maskinafdelingen
111 Julefrokost 1972 med Preben Hansen og Niels Gyde
112 Der spilles op til dans
113 Konstruktion af kondensator
114 - el lab
115 Kaj Binderup - 1972
116 el-lab 1972
117 Konstruktion af kondensator 1972
118 Maskinlaboratoriet
119 Maskinlaboratoriet
120 Maskinlaboratoriet