Robot skal undervise handicappede børn

Robotten NAO skal hjælpe lærere, pædagoger og fysioterapeuter med undervisning og træning af børn med fysiske handicaps og hjerneskader. Den er nu taget i brug i en fire uger lang testperiode på Stensagerskolen i Aarhus Kommune og ved Hammel Neurocenter.

03.11.2015 | Caja Lola Schou Tofft

Med lidt programmeringskunst har to ingeniørstuderende forvandlet denne lille, kommercielle robot til en hjælpelærer for handicappede børn. (Foto: AU_Anders Trærup)

"Familiebillede”. Fra venstre: Ingeniørstuderende Tina Ladegaard Andersen, robotten NAO og ingeniørstuderende Anne Kathrine Møller Bedsted (Foto: Caroline Hessner Filbert).

”Hej jeg hedder NAO, hvad hedder du?”

Den lille hvide og blå robot stiller spørgsmålet, når du trykker på tryksensoren på hans venstre fod, mens han blinker med øjnene. Trykker du på den højre arm, spørger han, hvad du skal lave i weekenden. Sådan fortsætter det med nye spørgsmål, når du trykker forskellige steder.

Men det er ikke NAO, der tænker selv. Det er to ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet, Anne Kathrine Møller Bedsted og Tina Ladegaard Andersen, som har programmeret ham til at stille spørgsmålene.

De to studerende har kombineret IT og pædagogik i deres bachelorprojekt, og nu er de klar til at teste, hvad robotter kan bidrage med i specialundervisning af børn med fysiske  og kognitive vanskeligheder.

Robotyoga på programmet
NAOs evne til at kommunikere med mennesker har et indtil videre uudforsket pædagogisk potentiale. Derfor vil de to studerende nu undersøge robottens indflydelse på genoptræning, motivation og læring - både hos børn med psykiske og fysiske handicap.

De har blandt andet programmeret robotten til at stille nysgerrige spørgsmål, lave Tai Chi og yoga, så børnene kan efterligne dens bevægelser og træne muskler, balance og motorik.

”En af lærernes udfordringer er at få børnene til at holde fokus og koncentration. NAO er et rigtig godt værktøj til at hjælpe med dette, fordi han er spændende for børnene,” siger Anne Kathrine Møller Bedsted.

De to studernede indsamler i disse uger det første empiriske datagrundlag, der kan være med til at definere mulige effekter af robottræning af børn med særlige behov. Det foregår på specialinstitutionen Stensagerskolen i Aarhus Kommune og på Hammel Neurocenter.

Værktøj eller legekammerat?
Tina Ladegaard Andersen fortæller, at de to studerende har haft mange etiske overvejelser omkring projektet og det at lade en robot indgå som værktøj i undervisningen af børn.

”Det handler i høj grad også om at udforske, hvad NAO kan og ikke kan i undervisningssammenhænge. Hvad er hans begrænsninger?” siger Tina Ladegaard Andersen og understreger, at NAO ikke skal styre undervisningen i klasserne, men blot være et værktøj for læreren.

Mange af børnene, specielt de lidt ældre, vil gerne interagere med NAO, og det er derfor vigtigt at lære dem, at robotten ikke selv kan tænke, siger Kathrine Møller Bedsted.

”Etisk er det et problem, som vi skal arbejde med. NAO er en robot og ikke en legekammerat. Børnene kan gå tur med ham, og han kan stille spørgsmål, men han kan ikke føre en samtale eller være med til at lege fangeleg. Så det handler også om, at børnene skal forstå NAOs teknologiske begrænsningner.”

En lidt nemmere hverdag for lærerne
Ud over programmeringen af NAO har de to studerende arbejdet med at tilpasse og optimere designet af den brugergrænseflade, hvorfra lærerne kan styre ham.

”NAO styres via en eksisterende webapplikation. Vi har lavet et forslag til optimering af denne, der gør det mere simpelt for lærerne at bruge den,” forklarer Tina Ladegaard Andersen.

NAO kan betjenes af lærerne fra både smartphone, tablet og computer, og de kan på den måde hver især definere, hvad NAO skal sige og gøre og tilpasse ham til undervisningen.

Det eneste NAO selv kræver, er Wi-Fi samt lidt strøm på batterierne i ny og næ.

NAO har indtil videre fået en god modtagelse blandt børnene på både Hammel Neurocenter og Stensagerskolen. 

”Vi frygtede lidt, at børnene ville blive bange for NAO. Men indtil videre har vi ikke mødt nogen, som ikke synes, at NAO er bare lidt sød,” afslutter Tina Ladegaard Andersen med et smil.

 

KONTAKT

Anne Kathrine Møller Bedsted og Tina Ladegaard Andersen: bachelor.tak@gmail.com

BAGGRUND

De to ingeniørstuderende samarbejder med virksomheden ACTURA, som forhandler NAO og har udviklet webapplikationen til styring af robotten. 

AU Engineering