Ny teknologi kan reducere kø på vejene

Forskere tager nu et nyt skridt i retning af mere intelligent trafikstyring. Den enkelte bilist skal hurtigere, billigere og grønnere frem. Trafikken skal spredes optimalt på vejene. Og så skal hele koordineringen foregå automatisk og trådløst via bilernes GPS.

06.10.2015 | Kim Harel

En ny form for trafikstyring kan via avancerede computersimuleringer forudsige bilernes flow på vejene og dermed dirigere hver eneste bilist i den mest hensigtsmæssige retning og på den måde undgå kødannelse. Metoden kan på sigt gøre hele det europæiske vejnet intelligent uden nævneværdige investeringer i teknologisk isenkram. (Foto: Colourbox)

Siger man intelligent trafikstyring, vil de fleste tænke på millioninvesteringer i computere, softwaresystemer, kameraer, sensorer og digitale skilte.

Sådan er det i dag, og de fleste større byer i Europa er godt i gang med at implementere kostbart teknologisk isenkram, der kan hjælpe med at overvåge og dirigere trafikken – alt sammen med mindre kødannelse som mål.

En personlig omvej til hver eneste bilist
Men nu tyder det på, at der findes en smartere løsning, som ikke alene kan skabe et overblik over den trafikale situation her og nu, men også forudsige, hvordan strømmen af biler vil fordele sig og klumpe sig sammen.

”Vi har igennem de seneste år udviklet en ny, avanceret simuleringsteknologi. Den vil vi tilpasse, så vi kan bruge den til at lave detaljerede trafikale forecasts og dermed dirigere trafikken, så vi spreder vejnettets belastning,” siger professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Tanken er, at sporingen af bilerne på vejene skal ske decentralt via GPS-systemerne i de enkelte køretøjer, og forskerne regner med at have et første teknologisk proof-of-concept klar i løbet af blot et enkelt år.

”I dag er det sådan med de intelligente vejstrækninger, at trafikanterne bliver gjort opmærksomme på kø via digital skiltning. Problemet ved dette er, at mange bilister vælger at tage den samme alternative rute, hvorefter køen opstår et nyt sted. Vi forventer at kunne levere en løsning, der omdirigerer bilisterne optimalt i forhold til den enkeltes destination, den aktuelle trafikale situation og de forecasts vi kan lave,” siger Peter Gorm Larsen.

Kortere rejsetid og mindre forurening
Nøglen til dette er computermodellering, som kan bruges til at lave detaljerede simuleringer af trafikkens flow i vejnettet.

Forskerne har i første omgang valgt at bruge Holland som case-land, hvor der bor cirka tre gange så mange mennesker som i Danmark på det samme areal.

”Holland er en spændende eksperimentel base, fordi landet har stor befolkningstæthed, mange biler på vejene og allerede er langt fremme med centralt styret regulering af trafikken,” siger Peter Gorm Larsen.

Ifølge professoren skal bilisterne kunne vælge imellem den hurtigste vej, den mest økonomiske vej og den mest økologiske vej.

Teknologien kan på sigt gøre hele det europæiske vejnet intelligent og dermed både forkorte rejsetiden for bilister og mindske forurening.

Samtidigt kan teknologien overflødiggøre store investeringer i overvågningsudstyr til belastede vejstrækninger.

MERE INFORMATION

Projektet hedder TEMPO og har til formål at udvikle en ny form for distribueret trafikregulering.

Aarhus Universitet samarbejder med Newcastle University og den hollandske teknologivirksomhed West om at udvikle teknologien.

Læs mere om projektet på dets hjemmeside

Følg projektet på Twitter

KONTAKT

Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

AU Engineering