Ingeniør- og medicinstuderende slår hjernerne sammen

Ingeniør- og medicinstuderende skal få nye idéer til telemedicinske løsninger i hospitalssektoren. Det er målet med sommerskolen i Interdisciplinær sundhedsteknologi, som i disse uger løber af stablen på Aarhus Universitet.

17.08.2015 | Kim Harel

Kan man bruge 3D-print til at lave mere effektiv drænage af cyster? Eller kan man ultralydsscanne over nettet? Det er eksempler på problemstillinger, som medicin- og ingeniørstuderende arbejder med i en fælles sommerskole med fokus på interdisciplinær telemedicin. (Foto: Colourbox)

Hvad sker der, når man tager en gruppe medicinstuderende og en gruppe ingeniørstuderende med mange forskellige specialiseringer og sætter dem sammen om at finde idéer til nye produkter, der kan gøre hospitalssektoren bedre?

Tværfaglighed på programmet
Det vil vise sig d. 21. august, hvor de studerende i grupper skal præsentere resultaterne af sommerskolens tre uger lange innovationsforløb.

Kan man for eksempel bruge robotter til at ultralydsscanne over store afstande? Eller kan man bruge 3D-print til at dræne cyster? Det er eksempler på temaer, de studerende beskæftiger sig med.  

Den danske sundhedssektor har et stærkt voksende omkostningspres, og nye teknologiske opfindelser er en del af svaret på, hvordan presset kan håndteres. Derfor er det afgørende, at læger og ingeniører møder hinanden allerede som studernede. Det siger Samuel Thrysøe, som er ansvarlig for sommerskolen på Aarhus Univeristet:

”Hvis vi i Danmark skal være først med de virkelig gode løsninger, så kræver det blandt andet, at læger og ingeniører bliver bedre til at arbejde sammen om teknologisk udvikling. Ingeniøren, der programmerer den fjernstyrede ultralydsrobot, skal selvfølgelig kunne tale sammen med lægen og forstå hendes felt, udfordringer og behov. Det er netop i dette krydsfelt, at innovation opstår,” siger Samuel Thrysøe, adjunkt ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Pris til bedste telemedicinske opfindelse
De studerendes arbejde med innovation vil blive bedømt af et dansk ekspertpanel med repræsentanter fra både forskningsverdenen og erhvervslivet.

I alt 23 studerende deltager i sommerskolen, og vinderen af bedste telemedicinske opfindelse kåres fredag d. 21. august.  

KONTAKT

Samuel Alberg Thrysøe, adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BAGGRUND

Få mere information om det faglige indhold i sommerskolen i Interdisciplinær telemedicin i denne præsentationsvideo (red. Samuel Thrysøe)

AU Engineering