110 gymnasieelever i studiepraktik

Et rekordstort antal gymnasieelever er i disse dage i praktik som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet. Her får de mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger i laboratorierne.

23.10.2015 | Caja Lola Schou Tofft

110 gymnasielever fra hele landet har valgt at komme i studiepraktik på en ingeniøruddannelse på Aarhus Universitet (Foto: Lars Kruse)

Studiepraktikken er startet, og 110 gymnasieelever er i disse dage i studiepraktik på ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet. Her får de et unikt indblik i ingeniørdisciplinerne gennem et skræddersyet program med forelæsninger og undervisning sammen med studerende fra 1. semester.

Ingeniøruddannelser er populære
Sidste år havde ingeniøruddannelserne omkring 80 elever i studiepraktik, men i år er interessen steget markant.

”Ingeniørfaget er spændende, fordi man får lov at arbejde innovativt. Du sidder ikke bare og læser bøger, men prøver at finde løsninger på noget, som har betydning for samfundet,” siger Mohamed Mahmoud, som er i studiepraktik på bygningsdesign.

Studiepraktik afstemmer forventninger
For mange af gymnasieeleverne er studiepraktikken en god mulighed for at lave forventningsafstemning. Her finder de ud af, om uddannelsen er det, de håber på og forestiller sig. Eleverne møder nuværende studerende og færdiguddannede ingeniører, som de kan identificere sig med, og får et perspektiv på det arbejdsliv, uddannelsen kan føre hen til.    

”For os er det vigtigt, at eleverne får så meget af vide om uddannelserne som overhovedet muligt. Mange af dem ved, at de har en interesse for ingeniørfaget. Studiepraktikken hjælper dem med at afklare, hvilken uddannelse, de synes er mest interessant,” siger Birgitte Viborg, leder af studievejledningen på ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet.

 

 

 

 
AU Engineering